Partybussen gedragscode

Als passagier van Partybussen verwachten we dat je een bijdrage levert aan de veiligheid en gezelligheid tijdens onze busreizen. We vragen je daarom om op een verantwoordelijke wijze om te gaan met het materiaal in de bussen en rekening te houden met anderen. Bij het reserveren en betalen voor een busreis dien je akkoord te gaan met onderstaande gedragscode.

Gedragscode
Als passagier van een Partybussen busreis:

Partybussen neemt deze gedragscode erg serieus. Hiermee bewaken wij de goede naam van ons bedrijf en dragen we bij aan de veiligheid van onze passagiers. Door te reserveren en te betalen ga je akkoord met de gedragscode en stem je in met het naleven daarvan.

Wij behouden ons het recht om passagiers die de gedragscode hebben geaccepteerd maar niet hebben nageleefd, een algeheel verbod tot toegang tot onze partybussen op te leggen voor onbepaalde tijd. Bij melding van door de Nederlandse wet verboden handelingen zullen wij justitie inschakelen.