Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorg is samengesteld kan de organisatie niet instaan voor eventuele foutieve of onvolledige informatie.

Partybussen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.partybussen.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.partybussen.nl te kunnen raadplegen.