Privacy policy

Dit is de Privacy Policy van Partybussen (hierna te noemen “Partybussen”, "wij," "ons" of "onze"), een onderneming met adres Proveniersstraat 54b, Rotterdam. Partybussen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59797908. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://www.partybussen.nl (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. E-mailadres
 2. Naam
 3. Telefoonnummer
 4. Adres
 5. IP-adres
 6. Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer u zich registreert voor een Partybussen account
 7. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
 8. Communicatie tussen Partybussen en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics en Hotjar. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Hotjar installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden gegevens over uw surfgedrag op onze website gedeeld met Hotjar. Wij delen alleen gegevens met Hotjar die wij op basis van de AVG mogen delen met Hotjar. U kunt volledig voorkomen dat Hotjar u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Partybussen gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:
Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt udeze toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Overige diensten

Hubspot: Hubspot levert functionaliteit voor chatgesprekken. Deze chatgesprekken hebben alleen als doeleinde om gestelde vragen te beantwoorden, niet-sales gerelateerde content en benadering in te zetten.

Trengo: Trengo levert functionaliteit voor klantenservice, zoals emails en chatgesprekken. Deze chatgesprekken hebben alleen als doeleinde om gestelde vragen te beantwoorden, niet-sales gerelateerde content en benadering in te zetten.

Facebook: Partybussen gebruikt technologie van Facebook voor het analyseren en optimaliseren van marketingcampagnes. Zo kunnen we u op Facebook en Instagram relevante boodschappen tonen en zetten we onze marketingbudgetten zo efficiënt mogelijk in. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina bezoeken: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter: Partybussen gebruikt Twitter Widgets om tweets te tonen op de site. Twitter kan dan informatie verzamelen zoals de volgende: welke webpagina is bezocht, IP-adres, soort browser, welk operating system en informatie over cookies. Hiermee zal Twitter suggesties personaliseren, producten en diensten verbeteren en advertenties personaliseren. Twitter bewaart de gegevens 30 dagen. Partybussen heeft de Do-not-track opdracht aan Twitter opgenomen op de website. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina bezoeken: https://twitter.com/privacy

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;
 2. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
 4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
 5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.
 7. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.
 8. De bezoeker na aankoop van een busreis te identificeren en toegang teverlenen tot de bus

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Combitickets

Voor het organiseren van combitickets maken wij duidelijke afspraken met festivals, partners en overige partijen. Dit leggen we vast in overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten. In het kader van de gesloten overeenkomsten, zijn we dan ook verplicht om in sommige gevallen informatie te delen. Hierbij kunt u denken aan busreizen georganiseerd door Partybussen, maar de festivaltickets  door de festivalorganisator geleverd worden. Wij delen uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres en NAW gegevens met de festivalorganisator zodat zij de festivaltickets kunnen opsturen. We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar delen met partijen zonder hierover duidelijke afspraken te maken.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Partybussen, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

Partybussen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Partybussen kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e- mails tussen u en Partybussen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Partybussen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met privacy@partybussen.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Partybussen door een e-mail te sturen naar privacy@partybussen.nl of een brief sturen aan:
Partybussen
Proveniersstraat 54b
3033CM Rotterdam

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@partybussen.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@partybussen.nl.

Wijzigingen

Partybussen kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Partybussen door een e-mail te sturen naar privacy@partybussen.nl.