Veelgestelde vragen

Bij Partybussen hechten we veel waarde aan een persoonlijke afhandeling van vragen. Heb je een specifieke vraag of wil je iets melden, dan horen we dat natuurlijk graag! De meest gestelde vragen en antwoorden hebben we hieronder alvast voor je op een rijtje gezet.

Frequently asked questions

At Partybussen, we attach great importance to a personal handling of questions. If you have a specific question or if you want to report something, we'd love to hear from you! We have listed the most frequently asked questions and answers for you below.

Meest gestelde vragen / FAQ

 • Mondkapjes / Face masks

  In Nederland zijn alle Corona maatregelen komen te vervallen sinds 23 maart. Yes, kunnen we eindelijk weer elkaars lachende gezichten zien tijdens de reis! Je hoeft dus geen mondkapje of QR mee te nemen wanneer je met Partybussen reist naar een Nederlands evenement.

  In the Netherlands, all Corona measures have expired since March 23. Yes, we can finally see each other's smiling faces again during the trip! So you don't have to bring a face mask or QR-code when you travel with Party Buses to a Dutch event.

 • Hoeveel bagage mag ik meenemen tijdens mijn weekendfestival?

  Voor weekendreizen geldt dat je niet meer meeneemt dan noodzakelijk. Dit houdt in een tent, slaapzak en weekendtas per persoon. Heb je hier verdere vragen over, neem dan contact met ons op.

 • Corona app / Vaccination passport

  In Nederland zijn alle Corona maatregelen komen te vervallen sinds 23 maart. Yes, kunnen we eindelijk weer elkaars lachende gezichten zien tijdens de reis! Je hoeft dus geen mondkapje of QR mee te nemen wanneer je met Partybussen reist naar een Nederlands evenement.

  In the Netherlands, all Corona measures have expired since March 23. Yes, we can finally see each other's smiling faces again during the trip! So you don't have to bring a face mask or QR-code when you travel with Party Buses to a Dutch event.

 • Ik ben verhinderd, wat nu? / I'm unable to attend. What now?

  Ah, dat is altijd balen! Maar, je vraagt je natuurlijk af of je recht hebt op restitutie. Net zoals dat je geen festivaltickets terug verkoopt aan de festivalorganisatie of treintickets terug aan de NS, is dit bij ons ook niet mogelijk. Maar er is een andere optie:

  Je kunt je busplek overdragen aan iemand anders.

  Zo kun je onderling de prijs bepalen en het bedrag terug ontvangen. Zie deze vraag voor meer informatie over het overdragen van een busticket. 

  Lees onze algemene voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan bij het boeken van het (bus)ticket.  

   

  Ah, that is unfortunate! You probably wonder whether you can get a refund. Unfortunately that’s not the case. Just like you cannot sell back festival tickets to festival organizations, or train tickets back to the NS, this is also not possible with us. But there is another option:

  You can transfer your bus seat to someone else.

  This way you can determine an appropriate price among the both of you, and eventually receive the amount back that way. See this question for more information about transferring a bus ticket.

  Here you can read the general terms and conditions (in Dutch) that you agreed to when booking the (bus) ticket.

 • Kan ik zelf mijn busticket annuleren? / Can I cancel my bus ticket myself?

  Nee, dit is niet mogelijk. Net zoals dat je geen festivaltickets terug verkoopt aan de festivalorganisatie of treintickets terug aan de NS, is dit bij ons ook niet mogelijk. Maar er is een andere optie:

  Je kunt je busplek overdragen aan iemand anders.

  Zo kun je onderling de prijs bepalen en het bedrag terug ontvangen. Zie deze vraag voor meer informatie over het overdragen van een busticket. Lees onze algemene voorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan bij het boeken van het (bus)ticket.  

   

  No, unfortunately that’s not possible. Just like you cannot sell back festival tickets to festival organizations, or train tickets back to the NS, this is also not possible with us. But there is another option:

  You can transfer your bus seat to someone else.

  This way you can determine an appropriate price among the two of you, and eventually receive the amount back that way. See this question for more information about transferring a bus ticket.
  Here you can read the general terms and conditions that you agreed to when booking the (bus) ticket.

 • Kan ik mijn ticket overdragen? / Can I transfer my ticket to someone else?

  Indien je zelf niet meer mee gaat met de bus maar wel iemand hebt gevonden die jouw plaats in kan nemen, dan kan jouw ticket kosteloos overdragen worden. Degene die het ticket heeft besteld kan inloggen op Mijn Account en bij de betreffende busreis de passagiersgegevens aanpassen.

  If you can no longer take the bus yourself but have found someone to take your place, your ticket can be transferred free of charge. The person who ordered the ticket can log in to My Account and adjust the passenger details for the bus trip in question.

 • Overplaatsing van opstapplek / Switch to another boarding location

  Indien je overgeplaatst wilt worden naar een andere opstaplocatie dan kan dit als:

  • De opstaplocatie bij dezelfde bus hoort (check de route in je account
  • Er nog plaatsen vrij zijn in een andere bus
  • Je kunt jouw verzoek mailen naar info@partybussen.nl

  Let op: het is geen garantie dat het lukt, momenteel is er beperkte capaciteit en kunnen niet alle overplaatsingsverzoeken verwerkt worden. Houd rekening met een reactietijd van maximaal 5 dagen.

   

  In case you want to be transferred to a different boarding location, you can do this if:

  • The boarding location belongs to the same bus (check the route in your account)
  • There are still places available in another bus
  • You can email your request to info@partybussen.nl

  Please note: there’s no guarantee your request is granted. Currently, there is limited capacity and not all transfer requests can be processed. Please take into account a response time of up to 5 days.

 • Toilet in bus

  Alle busreizen worden uitgevoerd met een comfortabele touringcar. Deze is voorzien van een noodtoilet. Echter, het reservoir van het toilet is snel vol. Dit is dan ook de reden waarom iedereen maar twee consumpties mee mag nemen. Wij willen jullie vriendelijk vragen aan elkaar te denken en deze toilet alleen in nood te gebruiken. Meestal stopt de chauffeur ook bij een tankstation om hier de mogelijkheid te bieden naar het toilet te gaan. Dit is belangrijk want in veel gevallen is het chemisch toilet niet overal zomaar te legen. Dit betekent dat het reservoir ook op de terugweg nog gebruikt moet worden.


  All bus trips are carried out with a comfortable touring car which is equipped with an emergency toilet. However, the toilet tank fills up quickly. This is also the reason why everyone can only bring two drinks. We would like to kindly ask you to think of each other and to only use this toilet if you really have to. Usually, the driver also stops at a gas station to offer the opportunity to go to the toilet there. This is important, because in many cases the chemical toilet can’t be emptied. This means that the reservoir still has to be used on the way back.

 • Zit ik met mijn vrienden in de bus? / Will I be on the bus with my friends?

  Heb je meerdere tickets besteld, zowel voor jezelf als voor je vrienden, of heb je voor dezelfde opstaplocatie gekozen als jouw vrienden? Dan kun je er bijna zeker van zijn dat je met je vrienden in de bus zit. Is dit niet het geval? Dan kunnen wij dit niet garanderen. Bij het maken van de busroute kijken we naar efficiency om zo onze passagiers zo snel mogelijk naar het evenement te brengen.  

  Have you ordered multiple tickets, both for yourself and for your friends, or have you chosen the same boarding location as your friends? Then you can be almost certain that you are on the same bus as your friends. Doesn't this apply to you? Then we cannot guarantee it. When we create the bus routes, efficiency is of utmost importance to us in order to get our passengers to the event as quickly as possible.

 • Vertrektijd (aanpassen?) / (Adjust) departure time?

  Bij het kopen van je busticket is een indicatie gegeven van de vertrektijd. De definitieve tijd kan 45 min verschillen vanwege de busplanning die een week voor het evenement gemaakt wordt.

  Wij streven ernaar een half uur na de start van het evenement het festivalterrein op te rijden. Zo geven wij iedereen de kans alle artiesten te kunnen zien. Dit houden wij altijd aan voor ieder evenement en hier zijn de afspraken met busmaatschappijen op afgestemd. Het is daarom niet mogelijk de vertrektijd te veranderen. 


  When buying your bus ticket, an indication of the departure time is given. The final time may differ by 45 minutes due to the bus schedule being made a week before the event.

  We aim to drive onto the festival site no later than half an hour after the start of the event. This way we give everyone the opportunity to see all artists. This is true for all events, and the agreements we make with bus companies are geared to this. It is therefore not possible to change the departure time.

 • Passagierslijst inzien / Can I view the passenger list?

  Wij kunnen vanwege privacy wetgeving geen informatie geven over de passagiers in de bus. Er is op de dag van vertrek een passagierslijst aanwezig bij de chauffeur. Deze kan op de dag van vertrek ter plekke ingezien worden.

  Due to privacy legislation, we cannot provide information about the passengers on the bus. A passenger list is available with the driver on the day of departure. This can be viewed on site on the day of departure.

 • Wil je een klacht indienen?

  Is de reis niet verlopen zoals die had moeten zijn? Daar balen wij ontzettend van! Je kunt een mail sturen naar info@partybussen.nl met hierin: beschrijving van de klacht, evenement, naam, datum en busnummer. Wij handelen alle klachten via de mail af, dus wij zullen contact met je opnemen binnen 10 werkdagen!

Busticket gekocht / I bought a busticket

 • Krijg ik een bevestiging van mijn reservering? / Will I receive a confirmation of my reservation?

  Ja, na jouw betaling van het busticket ontvang je per e-mail binnen enkele minuten een bevestiging van je reservering. Lees deze goed door, want er staat belangrijke informatie in. Heb je geen bevestiging ontvangen, dan kun je dit via het contactformulier melden.


  Yes, within a few minutes after you have paid for the bus ticket you will receive a confirmation of your reservation by email. Please read it carefully as it contains important information. If you have not received a confirmation, you can report this via the contact form.

 • Wat voor soort bus krijg ik? / What kind of bus can I expect?

  Alle Partybussen busreizen worden uitgevoerd met een comfortabele touringcar.

  All Partybussen bus trips are carried out with a comfortable touring car.

 • Wanneer worden de tijden definitief? / When will the times become final?

  Je ontvangt 3 dagen voor vertrek een e-mail met de definitieve vertrektijd. Tot die tijd zijn alle tijden die vermeld staan op de website onder voorbehoud.

  You will receive an email with the final departure time 3 days before departure. Until then, all times stated on the website are subject to change.

 • Waarom is de vertrektijd van mijn bus gewijzigd? / Why has the departure time of my bus changed?

  Wij plannen de routes in de laatste twee weken voor het evenement. Als een busreis gecombineerd moet worden, dan moeten de vertrektijden van de verschillende opstaplocaties op elkaar afgestemd worden.

  We plan the routes throughout the last two weeks before the event. If a bus trip has to be combined, the departure times of the different boarding locations must be coordinated.

 • Muziek in de bus / Music in the bus

  Wij werken louter met luxe touringcar bedrijven. Echter, de mogelijkheden voor muziek is overal nog erg verschillend. Dit kan verschillen in een koppeling met aux-kabel, bluetooth of cd en radio.  Wij adviseren daarom - voor de zekerheid - een oude cd mee te nemen. Dan kan het alleen maar meevallen!

  We exclusively work with luxury touring car companies. However, the possibilities for music can still differ highly. For example, there can be a difference between buses with regard to audio-connection possibilities. There could be the possibility to connect through an aux cable, Bluetooth or listen to music by CD and radio. We therefore advise - just to be sure - to take an old-fashion CD with you. Then you can be sure to play your music, and everything else is a bonus.

 • Krijg ik een busticket? / Do I receive a bus ticket?

  Nee, je krijgt geen busticket. De chauffeur heeft een passagierslijst met jouw naam. Je kunt je bij hem melden en op verzoek je ID-kaart tonen.

  No, you will not get a bus ticket. The driver will have a passenger list with your name on it. You can check in with him and show your ID card (if requested).

 • Hoe laat gaan we terug? / At what time do we go back?

  De bus vertrekt 45 minuten na het eind van het festival. Zorg dat je op tijd weer terug bij de bus bent. We vermelden dit nadrukkelijk, het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd weer bij de bus te zijn.

  The bus leaves 45 minutes after the end of the festival. Make sure you get back to the bus on time. We state this very clearly, as it is your own responsibility to be back at the bus on time.

 • Welke route rijdt mijn bus? / What route does my bus take?

  Als je een busticket hebt aangeschaft, kun je met je gegevens inloggen op onze website. In je account kun je de voorlopige route bekijken. Tot die tijd kun je ervan uitgaan dat je een snelle route zult rijden met maximaal drie tot vier tussenstops. De definitieve route wordt 3 dagen van tevoren bekendgemaakt.

  If you have purchased a bus ticket, you can log in to our website with your details. You can view the provisional route in your account. The far majority of times you will have a swift drive with a maximum of three to four stops. The final route will be announced 3 days in advance.

 • Mag ik consumpties meenemen in de bus? / Can I bring drinks on the bus?

  Je mag twee consumpties (van max. 0,33L) mee de bus in nemen, maar geen glaswerk.

  You can take two drinks (of max. 0.33L) on the bus, but no glassware.

 • Mag ik roken in de bus? / Can I smoke on the bus?

  Het is bij de wet verboden om te roken in een bus. Voor medepassagiers die niet roken is dit ook zeer vervelend en schadelijk, en daarnaast bestaat het risico op brandgaten en schade. Er kan tussentijds een rookpauze worden ingelast door de chauffeur.

  It is illegal to smoke on a bus. This is also very annoying and harmful to fellow passengers who do not smoke, and there is also the risk of burn holes and damage. The driver can try to arrange for a smoke break while en route.

Busticket kopen / Buying a busticket

 • Is de prijs voor een busticket inclusief terugreis? / Does the price for a bus ticket include the return journey?

  Ja, de prijs van een busticket is het bedrag dat je betaalt voor de heen- en terugreis.

  Yes, the amount you pay is for a two-way ticket.

 • Kan ik ook een enkele reis boeken? / Can I also book a one-way ticket?

  Partybussen verzorgt alleen retour busreizen. Met een busticket koop je een plek in de bus voor de heen- en terugreis. Je kunt er zelf voor kiezen om geen gebruik te maken van de heenreis of terugreis, omdat je bijvoorbeeld alternatief vervoer hebt geregeld. Echter, je betaalt wel het volledige bedrag van de retourticket. Wij willen je daarbij vragen om minimaal 2 dagen van tevoren een mail te sturen met daarin vermeld:

  • Naam van het festival
  • Naam van de hoofdboeker
  • Of je gebruik maakt van de heen- of terugreis.

  Zo maken wij een complete passagierlijst en is de chauffeur hiervan op de hoogte. Je kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.


  Partybussen only provides two-way bus tickets. With a bus ticket you buy a place on the bus for the outward and return journey. You can choose not to make use of the outward or return journey, for example because you have arranged alternative transport. However, you will have to pay the full amount, even if you decide to skip the outward or return journey. If you choose to skip either of the two, we would like to ask you to send an email at least 2 days in advance, stating:

  • The name of the festival
  • The name of the main booker
  • If you choose to make use of the outward or return journey


  That way, we prepare a complete passenger list and make sure the driver is informed of your choice. You can use the contact form for this request.

 • Mijn opstaplocatie staat er niet tussen / My boarding location is not listed

  Als jouw opstaplocatie er niet tussen staat dan kun je een eigen opstaplocatie aanvragen. Hier heb je wel een minimaal aantal passagiers voor nodig. De bus rijdt dan speciaal langs jouw opstaplocatie om jullie groep op te halen.

  Wanneer je een opstaplocatie verzorgt voor 15 personen of meer verdien je automatisch tot € 100 partygeld!

  Een opstaplocatie opstarten
  Ga naar de pagina van het festival en klik op "Opstaplocatie Aanvragen". Vul daar het formulier in door de opstaplocatie van jouw voorkeur te selecteren, aan te geven hoeveel passagiers je verwacht, en met wat voor soort bus je zou willen reizen. Binnen maximaal twee dagen (vaak veel sneller) ontvang je van ons een reactie.

  *Het is momenteel erg druk en wij hebben te maken met beperkte capaciteit. Houd daarom rekening met een langere reactietijd van maximaal 5 dagen.*

  Bekijk de festivals

   

  If your boarding location is not listed, you can request your own boarding location. You do need a minimum number of passengers for this. The bus will then drive to your boarding location to pick up your group.

  When you provide a boarding location for 15 people or more, you automatically earn up to € 100 party money!

  Request a boarding location
  Go to the page of the festival and click on "Request a boarding location". Fill out the form by selecting your preferred boarding location, indicate how many passengers you expect and what type of bus you would like to travel with. 

  *It is very busy at the moment and we are dealing with limited capacity. Therefore, take into account a longer response time of up to 5 days.*

  View the festivals

 • Gaat de busreis altijd door? / Does the bus trip always take place?

  Circa 95% van de passagiers die een ticket kopen kunnen wij vervoeren. Om een bus te kunnen laten rijden zijn circa 30 deelnemers nodig. Dit aantal passagiers kan ook gehaald worden door bijvoorbeeld 3 opstaplocaties te combineren. Voor een opstaplocatie geldt een minimum van 7 passagiers.

  Voorbeeld:
  10 passagiers Rotterdam + 10 passagiers Ridderkerk + 12 passagiers Dordrecht = 32 passagiers, de busreis gaat door!

  We transport approximately 95% of the passengers who buy a ticket. About 30 participants are needed to run a bus. This number of passengers can also be achieved by, for example, combining 3 boarding locations. A minimum of 7 passengers applies for a boarding location.

  Example:
  10 passengers in Rotterdam + 10 passengers in Ridderkerk + 12 passengers in Dordrecht = 32 passengers, the bus trip takes place!

 • Wat gebeurt er als mijn busreis niet doorgaat? / What happens if my bus trip is canceled?

  Mocht jouw busreis geannuleerd worden dan stellen we je hiervan uiterlijk 7 dagen voor vertrek op de hoogte zodat je ruim de tijd hebt om ander vervoer te regelen. Het bedrag dat je betaald hebt voor de busreis wordt binnen enkele dagen op jouw rekening teruggestort.

  If your bus trip is canceled, we will inform you of this no later than 7 days before departure so that you have plenty of time to arrange other transportation. The amount you paid for the bus trip will be refunded to your bank account within a few days.

 • Mag ik spullen achterlaten in de bus? / Can I leave things on the bus?

  Dit kun je het beste even overleggen met de buschauffeur. Iedere buspartner en chauffeur gaat hier anders mee om. Houd er rekening mee dat de bus vaak niet op het terrein blijft staan tijdens het evenement, maar in de tussentijd voor andere reizen wordt gebruikt.

  It is best to discuss this with the bus driver. Every bus partner and driver deals with this differently. Please note that the bus often does not remain on site during the event, but is used for other trips in the meantime.

 • Wanneer krijg ik korting op mijn busticket? (Normal en Late)

  Partybussen werkt met twee verschillende prijzen:

  • Normal: tot 2 weken voor het evenement betaal je de normale prijs
  • Late: vanaf 2 weken voor het evenement betaal je € 2,50 extra t.o.v. de normal prijs.

  When do I get a discount on my bus ticket? (Normal and Late)

  Partybussen offers two different price ranges:

  • Normal: up to 2 weeks before the event you pay the normal price.
  • Late: from 2 weeks (or less) before the event you pay € 2.50 extra compared to the Normal price.

Busreis organiseren / Organizing a bustrip

 • Voordelen eigen busreis organiseren / Advantages of organizing own bustrip

  Het organiseren van een eigen busreis via Partybussen.nl heeft een aantal grote voordelen voor jou, maar ook voor je vrienden. Zo kun je bijvoorbeeld € 100 partygeld verdienen, waarmee je dus gemakkelijk je eigen busreis en je festivalticket terugverdient.

  Alle voordelen op een rij:

  • Vanaf 15 personen krijg je een beloning die oploopt tot € 100;
  • Gezellige chauffeurs, je eigen muziek en zelf drankjes meenemen;
  • Eenvoudig je busreis beheren en promoten via je Partybussen account;
  • Geen financieel risico: als mensen afhaken zit je niet zelf met de extra kosten;
  • Betalingen worden veilig en gemakkelijk verwerkt via onze website;
  • Wij regelen de bus en de parkeertickets voor je.

  Kortom, het organiseren van een busreis via Partybussen.nl is heel eenvoudig: jij brengt de groep bij elkaar, en wij regelen de rest!

   

  Organizing your own bus trip via Partybussen.nl has a number of great advantages for you, but also for your friends. For example, you can earn up to € 100 of party money, so you can easily earn back your own bus trip and your festival ticket.

  All advantages at a glance:

  • With a group of at least 15 people, you will receive a reward of up to € 100;
  • Friendly drivers, bring your own music and drinks;
  • Easily manage and promote your bus trip via your Partybussen account;
  • No financial risk: if people drop out, you don't have to deal with the extra costs yourself;
  • Payments are processed securely and easily through our website;
  • We will arrange the bus and parking tickets for you.

  In short, organizing a bus trip via Partybussen.nl is very easy: you make sure there’s a group of people, and we take care of the rest!

 • Eigen busreis organiseren / Organize own bus trip

  Het organiseren van een busreis begint met een vrijblijvende inschrijving, waarna we zo snel mogelijk contact met je opnemen om even kennis te maken en om eventuele vragen te beantwoorden. Vervolgens ontvang je een link naar je eigen busreispagina.

  • Je meldt je aan als organisator;
  • Wij nemen contact met je op en verwerken alle gegevens;
  • Je ontvangt een link naar jouw eigen busreispagina;
  • Promoot deze busreispagina onder je vrienden;
  • Reis met de bus naar het evenement en weer terug;
  • Binnen 2 weken ontvang je een beloning tot € 100.
  • Gelijk starten? Meld je aan om je eigen busreis te organiseren ›

   

  Organizing a bus trip starts with a non-binding registration, after which we contact you as soon as possible to get acquainted and to answer any questions you may have. You will then receive a link to your own bus travel page.

  • You register as an organizer;
  • We will contact you and process all data;
  • You receive a link to your own bus travel page;
  • Promote this bus travel page among your friends;
  • Travel by bus to the event and back;
  • Within 2 weeks you will receive a reward of up to € 100.
  • Start right away? Sign up to organize your own bus trip ›
 • Wat wordt er van mij verwacht als organisator? / What is expected of me as an organizer?

  Als organisator van een busreis doe je je best om zoveel mogelijk mensen te informeren over jouw busreis. Dit kun je doen door een link naar je busreis te delen via social media, zoals Facebook, Whatsapp, Partyflock, Instagram, etc. Verder kun je natuurlijk iedereen over jouw busreis vertellen: op school, in de discotheek of op je sportvereniging. Hoe meer passagiers, hoe hoger je beloning!

  Je zorgt er bovendien voor dat je op tijd bij de bus bent, stelt jezelf voor aan de chauffeur en overhandigt de muziek. Je vraagt iedereen om in te stappen zodat de bus op tijd kan vertrekken.

  Wanneer de bus rijdt, loop je zo nu en dan eens door de bus om te kijken of alles goed gaat. Je attendeert mensen er vriendelijk op dat er niet gerookt mag worden en dat ze eventueel afval in de daarvoor bestemde zakjes doen. Zo blijft de bus schoon en is het gezellig voor iedereen. Meld je een paar keer bij de buschauffeur om te vertellen dat alles goed gaat. Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan meld je dat ook zodat de buschauffeur er naar kan handelen. Dit noemen we de meldplicht, en die geldt ook voor alle andere passagiers.

  Als dank voor je medewerking en enthousiasme, ontvang je van ons binnen 2 weken na het evenement je beloning tot € 100 (afhankelijk van het aantal passagiers dat je hebt aangebracht).

   

  As an organizer of a bus trip, you do your best to inform as many people as possible about your bus trip. You can do this by sharing a link to your bus trip via social media, such as Facebook, WhatsApp, Partyflock, Instagram, etc. You can also tell everyone about your bus trip: at school, in the club or at your sports club. The more passengers, the higher your reward!

  You also make sure you get to the bus on time, introduce yourself to the driver and hand over the music. You ask everyone to get in so that the bus can leave on time.

  When the bus is en route, we ask you to, every now and then, walk through the bus to see if everything is going well. You kindly point out to people that smoking is not allowed and that they put any waste in the appropriate bags. This keeps the bus clean and ensures everyone has a good time. Check in with the bus driver from time to time to let them know that everything is going well. If something unacceptable happens, you must report this to the bus driver so that they can act accordingly. We call this the reporting obligation, and this also applies to all other passengers.

  As a thank you for your cooperation and enthusiasm, you will receive your reward of up to €100 (depending on the number of passengers you have brought in) from us within 2 weeks after the event.

 • Is een busreis organiseren iets voor mij? / Is organizing a bus trip something for me?

  Vind jij het leuk vind om naar festivals te gaan en neem je graag het voortouw als er iets geregeld moet worden? Beschik je over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en kun je goed met mensen overweg? Dan ben jij zeker geschikt om je eigen busreis te organiseren!

  Van bussen hoef je geen verstand te hebben: Partybussen.nl regelt de busreis. Wel is het handig als je een groot (sociaal) netwerk hebt en mensen enthousiast kunt maken voor jouw busreis. Want hoe meer mensen je in de bus krijgt, hoe korter de reistijd en hoe hoger jouw beloning zal zijn.


  Do you enjoy going to festivals and do you like taking the lead when something needs to be arranged? Do you have a healthy dose of responsibility and do you get along well with people? Then you are definitely suitable to organize your own bus trip!

  You don't need to know anything about buses: Partybussen.nl arranges the bus trip. It is however useful to have a large (social) network and to be able to enthuse people about your bus trip. The more people you get on the bus, the shorter the travel time and the higher your reward.

 • Kan ik een bus boeken voor alleen mijn vrienden? / Can I book a bus just for my own friends?

  Wij kunnen bepaalde voordelen, zoals onze lage prijzen en vroegboekkortingen, alleen aanbieden als de bussen goed gevuld zijn. Daarom kan het voorkomen dat meerdere busreizen in dezelfde regio gecombineerd worden, en je dus een bus deelt met andere festivalgangers.

  We can only offer certain benefits, such as our low prices and early bird discounts, if the buses are well filled. That is why it can occur that bus trips in the same region are combined, and that you as a result might have to share a bus with other festival goers.

 • Kan ik een extra opstaplocatie toevoegen aan mijn busreis? / Can I add an extra boarding location to my bus trip?

  Ja, dat is vaak mogelijk. Laat dit ons zo snel mogelijk weten als je dit wilt, zodat we de mogelijkheden met je kunnen bespreken. Let wel: het minimum aantal deelnemers per opstaplocatie is 7.

  Yes, that is possible in most cases. If this is what you want, please let us know as soon as possible, so that we can discuss the possibilities with you. Please note: the minimum number of participants per boarding location is 7.

Combitickets

 • Wat is een combi-ticket? / What is a combi ticket?

  Een combi-ticket is een busticket en een entreeticket voor het evenement samen. Zo regel je heel gemakkelijk alles in één keer.

  A combi ticket is a bus ticket and an entrance ticket for the event in one. This way you can easily arrange everything in one go.

 • Wanneer ontvang ik mijn entreeticket? / When will I receive my entrance ticket?

  Als je een combi-ticket hebt gekocht ontvang je je entreeticket(s) enkele dagen vóór het evenement. Eerder is helaas niet mogelijk.

  If you have purchased a combi ticket, you will receive your entrance ticket(s) a few days before the event. Unfortunately, it is not possible to send them to you earlier.

Annuleren / Cancel

 • Busticket annuleren? / Cancel busticket?

  Net zoals dat je geen festivaltickets terug verkoopt aan de festivalorganisatie of treintickets terug aan de NS, is dat bij ons ook niet mogelijk. Wij restitueren geen bus- en combitickets, maar je kunt het wel overdragen op een andere naam via je account

  Indien je de bus- of combitickets zelf annuleert via de knop “annuleren” in je account ontvang je dus geen restitutie. Ook je entreeticket wordt alsnog een aantal dagen voor het evenement toegestuurd. 

  Lees onze annuleringsvoorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan bij het boeken van de busreis.

  Are you unable to attend and want to cancel your busticket? Ah, that always sucks! You probably wonder whether you can get a refund. Unfortunately that’s not the case. Just like you cannot sell back festival tickets to festival organizations, or train tickets back to the NS, this is also not possible with us. You can transfer your bus- or combiticket to someone else via your account. This way you can determine an appropriate price among the both of you, and eventually receive the amount back that way. 

  Here you can read the general terms and conditions (in Dutch) that you agreed to when booking the (bus) ticket.

COVID-19

 • Ik heb mijn busticket vanwege corona-maatregelen verzet naar een nieuwe datum. Ik kan niet op de nieuwe datum. Wat kan ik doen?

  Wij hebben destijds al onze passagiers die voor en tijdens periode van COVID-19 hebben geboekt op de hoogte gesteld van de overmacht clausule. Deze staan in onze algemene voorwaarden en hier zijn jullie mee akkoord gegaan. In geval van overmacht is een restitutie niet mogelijk. Uit coulance hebben wij een alternatieve oplossing in de vorm van het busticket doorschuiven naar de nieuwe editie of een 100% kortingsvoucher aangeboden. 

  Heb je destijds gekozen om je busplek door te schuiven naar de nieuwe festivaldatum en wil je nu annuleren? Dan zijn nog steeds dezelfde voorwaarden van toepassing en ontvang je geen restitutie. We kunnen je opnieuw kortingscodes toesturen zodat je alsnog een keertje met ons mee kunt reizen naar een mooi feestje! Of je draagt je busticket over aan iemand anders.

 • Ik heb mijn bustickets destijds niet verzet naar de nieuwe festivaldatum. Nu zijn mijn tickets weg. Wat kan ik doen?

  Destijds hebben wij iedereen de optie gegeven de bustickets om te zetten naar de nieuwe festivaldatum of te kiezen voor een kortingsvoucher. De bustickets zouden komen te vervallen indien je niets doet. Dit is bij jouw boeking het geval geweest en daarom staan de tickets niet in je account. 

  Echter, wij willen jullie natuurlijk graag vervoeren naar het festival. Daarom kun je ons een mailtje sturen met de gegevens van de hoofdboeker en het betreffende festival. Dan zorgen wij ervoor dat jij/jullie alsnog de kortingsvoucher van 100% ontvangen!

 • Waarom krijg ik niet 100% van mijn geld terug bij annulering?

  Voor extreme situaties als deze bestaat een overmachtsclausule in onze algemene voorwaarden. Voor de aanschaf van de busticket(s) kunnen wij helaas niet in alle gevallen restitutie bieden. 

  Heb je een ticket geboekt met de aanbetalingsregeling (na 23 april 2021)? Dan gelden de reguliere voorwaarden. Belangrijk om te weten is dat Partybussen annuleringskosten in rekening brengt en voor vertrek volgens de onderstaande regeling werkt:

  • Meer dan 28 dagen voor vertrek: 25 procent van de ritprijs exclusief eventuele aanbetalingen
  • 28 tot 14 dagen voor vertrek: 50 procent van de ritprijs exclusief eventuele aanbetalingen
  • 14 tot 7 dagen voor vertrek: 75 procent van de ritprijs exclusief eventuele aanbetalingen
  • 7 tot 0 dagen voor vertrek: 100 procent van de ritprijs exclusief eventuele aanbetalingen

  Heb je een busticket geboekt met de algemene voorwaarden (voor 23 april 2021)? Dan kunnen wij een compensatie in de vorm van kortingsvouchers aanbieden. 

  Er is al maanden gewerkt aan de voorbereidingen van een druk festivalseizoen, daarbij zijn ook de bijbehorende kosten gemaakt. De afgelasting van de evenementen heeft een enorme impact op onze organisatie, waarbij het nog onzeker is wanneer alles weer doorgang mag vinden. Tot die tijd lopen de kosten door maar zijn er geen inkomsten. Uiteraard willen wij er ook weer voor je zijn wanneer het Corona-virus geen risico meer vormt. Om deze reden hebben we ervoor gekozen om een alternatieve oplossingen te bieden voor mensen die ten tijde van de algemene voorwaarden een bus ticket hebben geboekt. 

 • Kan ik mijn gekochte busticket omzetten naar een ander festival?

  Bij iedere busreis moeten we plannen o.b.v. beschikbaarheid en routes. We moeten dit daarom per geval bekijken. Als je wilt dat we dit voor je onderzoeken, kun je het beste contact opnemen met onze klantenservice per mail via info@partybussen.nl. We bekijken dan welke opties we jou persoonlijk het best kunnen bieden.

 • Het festival is verplaatst of geannuleerd. Krijg ik mijn beloning voor mijn georganiseerde reis wel?

  Helaas kunnen wij geen beloning uitkeren voor een reis die niet heeft plaats gevonden. Wanneer de tickets voor deze busreis worden omgezet naar de volgende editie, kunnen wij jou ook als organisator omzetten naar de volgende editie en heb je bij die busreis recht op de beloning.

 • Ik heb gekozen voor betaalmethode Afterpay. Wat geldt er voor mij?

  Wanneer je hebt gekozen voor AfterPay gelden dezelfde voorwaarden en oplossingen voor jou. De factuur van Afterpay blijft staan, en moet nog worden betaald als je dit nog niet hebt gedaan. De keuze van betaalmethode heeft geen invloed op de betalingsverplichting. We adviseren om de rekening zo snel mogelijk te voldoen, om verdere extra kosten en acties vanuit AfterPay te voorkomen. Uiteraard krijg je dezelfde oplossingen aangeboden als de andere passagiers. Deze lees je in de eerste vier vragen terug.

Close